Ferie na strzelnicy sportowej w Dysie

Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb w dniach 26-27 stycznia 2023 zaprasza serdecznie dzieci i młodzież w wieku min. 10 lat na bezpłatne szkolenie ze strzelectwa sportowego organizowane na nowej strzelnicy pneumatycznej przy ul. Złotej 6 w Dysie.

Zajęcia prowadzone będą w grupach maksymalnie 5 osobowych. Godziny rozpoczęcia szkolenia każdego dnia dla grup to 12.00, 14.00 i 16.00. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym, obsługą broni, postawami strzeleckimi oraz zasadami poprawnego celowania i pracy na spuście po czym rozpoczną trening strzelecki z pistoletu i karabinu pneumatycznego.

Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest obecność pełnoletniego opiekuna lub posiadanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w zajęciach strzeleckich.

UWAGA! Niestety ilość miejsc się już wyczerpała.

Gminne Towarzystwo Strzeleckie dziękuje serdecznie za tak duże zainteresowanie. W najbliższym czasie pojawi się informacja o naborze do sekcji młodzieżowej klubu strzeleckiego Jastrząb.