Szkolenie Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Lublinie

W piątkowe przedpołudnie, 18 czerwca 2021 r. na strzelnicy w Osówce, instruktorzy Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb przeprowadzili zajęcia teoretyczno-praktyczne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie. Spotkanie odbyło się w ramach szkolenia Obrony Cywilnej.

Szkolenie w części teoretycznej obejmowało wykład z zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego – aktywnego strzelca, zapoznanie się z bronią palną, ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 15.03.2000 w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

W części praktycznej uczestnicy zapoznali się z budową i obsługą manualną broni, postawami strzeleckimi oraz zasadami prawidłowego celowania i pracy na spuście, następnie wszyscy sprawdzili swoje umiejętności strzelając z broni bojowej krótkiej i długiej.