Władze

 

Zarząd


Prezes
Grzegorz Brzozowski


Wiceprezes
Michał Kołkowicz


Sekretarz
Rafał Piątek


Skarbnik
Jacek Jakubczyk


Członkowie

Rafał Boczek
Piotr Dawidek
Michał Gliwka
Andrzej Studziński

 

 

Komisja rewizyjna

 

Przewodniczący
Paweł Mazur


Członkowie komisji

Dominik Filipiak
Jakub Urbaś
Jan Stepanow