Kontakt

Gminne Towarzystwo Strzeleckie
JASTRZĄB
ul. Elizówka 92, 21-003 Elizówka
KRS: 0000726502, NIP: 7133097373, REGON 369923641
Konto Stowarzyszenia do wpłat:
mBank S.A. : 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186

Kontakt telefoniczny:
Prezes tel. 600 302 832
Wiceprezes tel. 796 114 343
Sekretarz tel. 604 963 866
Skarbnik tel. 509 390 066
STRZELNICA tel. 729 918 113

e-mail: gtsjastrzab@gmail.comWpisowe do Stowarzyszenia wynosi 500 zł
Składka członkowska za rok 2024, opłacona w terminie wynosi 400 zł, opłacona po statutowym terminie 500 zł (osoby wstępujące do Stowarzyszenia w II połowie roku – składka 200 zł)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA