Jak zostać naszym członkiem?

A więc postanowione!!
Jeżeli zaglądasz do tej sekcji to najpewniej podjąłeś/podjęłaś już decyzję i chcesz dzielić z nami nasze hobby. Gratulujemy słusznego wyboru!!!

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która korzysta z pełni praw publicznych, zaakceptuje statut i cele Stowarzyszenia, wypełni deklarację członkowską, opłaci wymagane wpisowe. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki to zachęcamy Cię do skontaktowania się z osobami z Zarządu GTS Jastrząb w celu złożenia deklaracji członkowskiej. Aby zostać przyjętym należy także uiścić jednorazową opłatę wpisową. Po otrzymaniu informacji od Zarządu, że została podjęta uchwała ws. przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia pozostaje jeszcze uiścić roczną składkę członkowską.

Deklaracje do pobrania:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA