Zawiadomienie o terminie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków GTS Jastrząb

Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb w Elizówce uprzejmie zawiadamia, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków GTS Jastrząb odbędzie się 14 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w I terminie, godz. 10.30 w II terminie. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i dużą liczbę członków naszego Stowarzyszenia zebranie odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Szkoleniowego w Niemcach przy ul. Parkowej 6. Wszyscy, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków obowiązani są mieć ze sobą osłonę ust i nosa.

Obecność obowiązkowa.


Zarząd GTS Jastrząb

Porządek obrad w linku poniżej:

https://gtsjastrzab.pl/wp-content/uploads/2021/07/Zawiadomienie-o-Walnym-Zebraniu-Czlonkow-14.08.2021.pdf