Zawiadomienie o terminie Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków GTS Jastrząb

Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb w Elizówce uprzejmie zawiadamia, że Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków GTS Jastrząb odbędzie się 15 czerwca 2022 r. o godz. 16.30 w I terminie, godz. 17.00 w II terminie. Ze względu na dużą liczbę członków naszego Stowarzyszenia zebranie odbędzie się w budynku Gminnego Centrum Szkoleniowego w Niemcach przy ul. Parkowej 6 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach). Obecność członków obowiązkowa.


Informujemy również, że członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Porządek obrad w linku poniżej:
https://gtsjastrzab.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zawiadomienie-o-terminie-WZC-2022-GTS-Jastrzab.pdf

Do każdego z członków powyższa informacja została wysłana na zadeklarowany adres mailowy. Zgodnie z par. 25, ust. 6. Statutu prosimy o maila zwrotnego z informacją „Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości”.

Zarząd GTS Jastrząb