Egzamin na Patent Strzelecki w lipcu

Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego informuje, że 10 lipca 2022 r. (niedziela) o godz. 9.00 w Lublinie przy ul. Gospodarczej 27 odbędzie się egzamin stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego – EGZAMINY NA PATENT STRZELECKI.

Rejestracja w Portalu PZSS: 26.06.2022 21:30 / 8.07.2022 23:59. Badania lekarskie we własnym zakresie.

Na egzamin może zarejestrować się maksymalnie 80 osób. Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego.

Więcej informacji nt. egzaminu na patent strzelecki na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow

Kontakt do LZSS: biuro@lzss.lublin.pl, tel. 697 026 831.