Przedłużanie licencji zawodniczych na 2024 rok

Informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego pozytywnie zatwierdził przedstawione przez Zarząd GTS Jastrząb dokumenty i przyznał licencję klubową na kolejny rok. Tym samym można już składać wnioski o przedłużenie licencji zawodniczych na 2024 rok.

Aby uzyskać przedłużenie licencji zawodniczej należy:

  • zalogować się na swój profil w PZSS i wystąpić o przedłużenie licencji;
  • uiścić opłatę za licencję w wysokości 50 zł na nasze konto w mBanku tytułem: „zwrot opłaty za licencję zawodniczą” nr  konta GTS Jastrząb w mBanku: 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186;
  • przesłać na adres mailowy (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu) lub pocztą (wtedy oryginał) oświadczenie o odbytych startach w 2023 r. oraz komunikaty lub linki do komunikatów z zawodów (co najmniej z obserwatorem wojewódzkiego związku), w których zawodnik startował w mijającym roku.

Przypominamy, że wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na kolejny rok są zatwierdzane na podstawie II Rozdziału, par. 7, ust. 4 – R E G U L A M I N U  PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO (w załączniku).

Oświadczenie zawodnika – Word

Oświadczenie zawodnika – PDF

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji PZSS