Kurs sędziego strzelectwa sportowego III i II klasy

Serdecznie zapraszamy na kurs sędziego strzelectwa sportowego, który odbędzie sięw siedzibie naszego klubu – świetlica w Elizówce przy ul. Elizówka 92 (na mapach Google Kaplica Rzymskokatolicka) w sobotę, 20 stycznia 2024 r. o godzinie 9.00.

Podczas kursu będzie można uzyskać uprawnienia sędziego PZSS klasy III. Na szkolenie zapraszamy również osoby posiadające już klasę III, które będą mogły podwyższyć swoje uprawnienia do klasy II. Koszt 270 zł. Opłatę za kurs prosimy przelewać na konto klubu mBank: 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186

Więcej informacji pod nr tel. 690 650 071.

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do kursu przyjmujemy mailowo na adres: gtsjastrzab@gmail.com