FERIE NA STRZELNICY SPORTOWEJ

Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb w dniach 5, 7 i 9 lutego 2024 r. zaprasza serdecznie dzieci i młodzież w wieku min. 12 lat na bezpłatne szkolenie ze strzelectwa sportowego organizowane na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Złotej 6 w Dysie.

Zajęcia prowadzone będą w grupach maksymalnie 5 osobowych. Godziny rozpoczęcia szkolenia każdego dnia dla grup to 12.00, 14.00 i 16.00. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym, obsługą broni, postawami strzeleckimi oraz zasadami poprawnego celowania i pracy na spuście po czym rozpoczną trening strzelecki.

Warunkiem dopuszczenia do szkolenia jest obecność pełnoletniego opiekuna lub posiadanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w zajęciach strzeleckich.

Zapisy tel. 796 11 43 43

Ilość miejsc ograniczona.