Składka członkowska za 2024 r. – termin do 31 marca.

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy o obowiązku opłacania składki członkowskiej za 2024 r. Wg. § 17, ust. 2 Statutu Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb:
„Składka członkowska za dany rok powinna zostać opłacona w całości do końca pierwszego kwartału bieżącego roku tj. do 31 marca.”

Wysokość składki pozostaje bez zmian i wynosi 400 zł.

Zarząd GTS Jastrząb