Ważna informacja o wysokości składki członkowskiej w GTS Jastrząb

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Jak każdego roku powtarza się sytuacja, że płatność składki członkowskiej za dany rok traktowana jest przez część naszych koleżanek i kolegów niepoważnie. Przypominamy, że Statut naszego Stowarzyszenia jasno określa terminy uregulowania tej opłaty. Wg § 17, ust. 2 Statutu Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb: „Składka członkowska za dany rok powinna zostać opłacona w całości do końca pierwszego kwartału bieżącego roku tj. do 31 marca.”

Data obowiązku zapłacenia składki do końca I kwartału nie została bez powodu zawarta w Statucie przez założycieli Stowarzyszenia. Brak wpływu wszystkich składek członkowskich na początku roku, a co za tym idzie brak informacji o stanie budżetu klubu destabilizuje możliwość opracowania planów działania i inwestycji przez Zarząd na bieżący rok. Dla przykładu –

gminna inwestycja zrealizowana pod koniec 2023 roku czyli doprowadzenie do strzelnicy w Osówce przyłącza energetycznego wraz zamontowaniem oświetlenia placów na obiekcie otwiera przed nami nowe możliwości w 2024 roku – chociażby montażu oświetlenia pod wiatami, instalacji monitoringu obiektu czy budowę ujęcia wodnego. Są to dość kosztowne inwestycje, które wymagają konkretnego planowania.

W związku z powyższym Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb został zmuszony do podjęcia kroków w celu zmobilizowania części członków ociągających się z terminowym regulowaniem składki rocznej.

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu została podjęta uchwała o wysokości rocznej składki członkowskiej w GTS Jastrząb. Zarząd wprowadził dwie wysokości składki członkowskiej:

  1. Wysokość składki członkowskiej, opłaconej w terminie Statutowym, czyli do końca I kwartału (do 31 marca) pozostaje bez zmian i wynosi 400 zł.
  2. Natomiast składka członkowska zapłacona po Statutowym terminie, czyli po 31 marca (spóźniona) wynosi 500 zł.

Wyznacznikiem decydującym o wysokości składki jest data zaksięgowania środków na koncie Stowarzyszenia. Powyższe stawki obowiązują, aż do ich ewentualnej zmiany co oznacza, że np. składka za 2025 rok opłacona w Statutowym terminie nadal będzie wynosiła 400 zł.

Liczymy na to, że wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia będą płacili składkę członkowską wg obowiązującego nas wszystkich Statutu i nikt nie będzie musiał płacić tej drugiej stawki, a co za tym idzie Zarząd już po I kwartale będzie wiedział jakim budżetem może dysponować w bieżącym roku.

Zarząd GTS Jastrząb