KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI

W związku z informacją Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego o tym, że w kwietniu odbędą się dwa egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego – EGZAMINY NA PATENT STRZELECKI. Zarząd GTS Jastrząb informuje, że w dniach 20 i 22 marca 2024 r. na Strzelnicy Pneumatycznej przy ul. Złotej 6 w Dysie odbędzie się bezpłatne szkolenie przygotowujące do tego egzaminu dla naszych członków.

W środę (20.03.2024) od godz. 17.00 odbędzie się szkolenie praktyczne w strzelaniu z pistoletu i karabinu, natomiast w piątek (22.03.2024) o godz. 17.00 odbędzie się wykład z części teoretycznej wraz  z rozwiązywaniem przykładowych testów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (gtsjastrzab@gmail.com). Jednocześnie przypominamy, że aby uzyskać pieczątkę klubu na wniosku o egzamin na patent zainteresowany musi zdać egzamin wewnętrzny w klubie (oczywiście bezpłatny), który będzie można zaliczyć na kursie.

Poniżej terminy najbliższych egzaminów na Lubelszczyźnie:

  • 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) – godz. 9.00 w w Lublinie przy ul. Gospodarczej 27, rejestracja w Portalu PZSS: 24.03.2024 21:00 / 5.04.2024 23:59. Dostępne miejsca – 80. Badania lekarskie we własnym zakresie.
  • 14 kwietnia 2024 r. (niedziela) – godz. 9.00 w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 102, rejestracja w Portalu PZSS: 31.03.2024 21:00 / 12.04.2024 23:59. Dostępne miejsca – 80. Badania lekarskie we własnym zakresie.

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza.

Więcej informacji nt. egzaminu na patent strzelecki na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow