Zawiadomienie o terminie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków GTS Jastrząb

Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb w Elizówce uprzejmie zawiadamia, że Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków GTS Jastrząb odbędzie się 19 czerwca 2024 r. o godz. 16.30 w I terminie, godz. 17.00 w II terminie w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach ul. Parkowa 6. Obecność członków obowiązkowa.

Informujemy również, że członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Porządek obrad w linku poniżej:

https://gtsjastrzab.pl/wp-content/uploads/2024/05/Zawiadomienie-o-terminie-Walnego-Zebrania-Czlonkow-19.06.2024.pdf

Do każdego z członków powyższa informacja została wysłana na zadeklarowany adres mailowy. Zgodnie z par. 25, ust. 6. Statutu prosimy o maila zwrotnego z informacją „Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości”.

Zarząd GTS Jastrząb