Informacja nt. przedłużania licencji zawodniczej na 2023 rok

Informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego pozytywnie zatwierdził przedstawione przez Zarząd GTS Jastrząb dokumenty i przyznał licencję klubową na kolejny rok. Tym samym można już składać wnioski o przedłużenie licencji zawodniczych na 2023 rok.

Aby uzyskać przedłużenie licencji zawodniczej należy: –

  • zalogować się na swój profil w PZSS i wystąpić o przedłużenie licencji
  • uiścić opłatę za licencję w wysokości 50 zł na nasze konto w mBanku tytułem: „zwrot opłaty za licencję zawodniczą” nr  konta GTS Jastrząb w mBanku: 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186
  • na adres mailowy przesłać oświadczenie o odbytych startach w 2022 r. (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu) oraz komunikaty z zawodów jeżeli zawodnik startował w innych klubach niż Jastrząb Elizówka. Dokumenty można też dostarczyć w oryginale prezesowi lub przesłać pocztą.

Linki do oświadczeń:

https://gtsjastrzab.pl/wp-content/uploads/2022/12/oswiadczenie-zawodnika-edit.docx

https://gtsjastrzab.pl/wp-content/uploads/2022/12/oswiadczenie-zawodnika.pdf

https://gtsjastrzab.pl/wp-content/uploads/2022/12/oswiadczenie-zawodnika-wzor.pdf

Link do regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej PZSS:

https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/regulamin-licencji-zawodniczej-01.08.2020.pdf