EGZAMIN NA PATENT STRZELECKI

Informujemy, że 28 stycznia 2023 r. Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego organizuje kolejny egzamin na Patent Strzelecki – dokument niezbędny aby uzyskać licencję zawodniczą PZSS, a po niej pozwolenie na broń palną.

Szczegóły dot. terminu:

  • 28 stycznia 2023 r. (sobota) – godz. 9.00 w Lublinie przy ul. Gospodarczej 27, rejestracja w Portalu PZSS: 14.01.2023 21:00 / 26.01.2023 23:59. Dostępne miejsca – 80. Badania lekarskie we własnym zakresie.

UWAGA! Aby przystąpić do egzaminu należy mieć na wniosku pieczęć klubu, poświadczającą o odbytym szkoleniu wstępnym. Decyzją Zarządu GTS Jastrząb osoby chcące uzyskać taką pieczątkę są zobowiązane do zdania egzaminu wewnętrznego w klubie. Prawdopodobny termin najbliższego egzaminu teoretycznego to 20.01.2023. Przed egzaminem organizujemy bezpłatne szkolenie, które nie jest obowiązkowe ale egzamin tak jak już pisaliśmy wyżej TAK. Osoby zainteresowane odbyciem takiego kursu czy też przystąpieniem tylko do egzaminu wewnętrznego proszone są o zgłoszenie się poprzez e-mail klubowy. Kontakt telefoniczny 600 302 832.

Inne informacje:

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza.

Więcej informacji nt. egzaminu na patent strzelecki na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow

Kontakt do LZSS: biuro@lzss.lublin.pl, tel. 697 026 831.