Informacja w sprawie refundacji kosztów opłaty startowej na zawodach wpisanych do kalendarza PZSS

Poniżej zamieszczamy treść uchwał Zarządu Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb w sprawie refundacji kosztów opłaty startowej na zawodach wpisanych do kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 1. Zarząd Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb …. stycznia 2024 r., postanawia refundować koszty opłaty startowej uiszczanej przez zawodników reprezentujących barwy klubu Jastrząb Elizówka na zawodach wpisanych do kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (z Delegatem PZSS), którzy zajęli wysokie miejsca w rywalizacji wg. poniższych kryteriów:

  a) Zawodnikowi przysługuje zwrot opłaty startowej za konkurencję, w której zajął miejsce od 1
  do 6 podczas zawodów organizowanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego
  (zawody wpisane do kalendarza PZSS w zakładce „zawody PZSS”) rangi Pucharu Polski, Rund
  Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski

  b) Zawodnikowi przysługuje zwrot opłaty startowej za konkurencję, w której zajął miejsce od 1
  do 3 podczas zawodów wpisanych do Kalendarza PZSS (zawody z Delegatem Technicznym
  PZSS)
 2. Zawodnicy Jastrzębia Elizówka chcący otrzymać refundację kosztów związanych z opłatą startową podczas reprezentowania klubu na zawodach wpisanych do kalendarza PZSS są zobowiązani przedłożyć oryginał faktury za opłatę startową, wystawioną na GTS Jastrząb wraz z wnioskiem o refundację.

  Dane do faktury:
  Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb
  ul. Elizówka 92
  21-003 Elizówka
  NIP 7133097373

  W przypadku braku faktury, bądź jeżeli faktura będzie wystawiona nie na klub tylko na zawodnika refundacja opłaty startowej będzie niemożliwa.
 3. Decyzja o refundacji opłaty startowej bądź jej odmowie ostatecznie należy do Zarządu Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb.